Siamese Signature

Siamese Signature

Siamese Culture

เป็นทรีทเมนต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในการดูแลสุขภาพของไทยในสมัยก่อนมาผสมผสานกันให้เกิดความสมดุลในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย โดยเริ่มด้วย การนวดแบบตอกเส้น ตามแนวเส้นประธานสิบ ตามด้วย การนวดไทยเน้นเส้น หรือการนวดแบบจับเส้น ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสไตล์ล้านนา ตามด้วยการประคบสมุนไพร

Price: 1,900 THB
1 Hour 30 Mins

Siamese Charming

ความอ่อนโยน อ่อนหวาน อันเป็นขนบธรรมเนียมของชาวล้านนา เป็นเสน่ห์ของการนวดนี้ ด้วยการยืน การทรงตัว ลีลาอันอ่อนน้อมที่นำมาใช้ในการนวด ได้ประยุกต์มาจากชั้นเชิงท่าทางในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของชาวล้านนา ผสมกับการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรอุ่น ที่ใช้การจู้ หรือการทาน้ำมันด้วยลูกประคบสมุนไพร

Price: 1,900 THB
1 Hour 30 Mins